X
تبلیغات
دوم معین امین

 نوشته زهرا میرعلایی کلاس دوم

نمونه سوال درس علوم کلاس دوم دبستان درس های  ششم، هفتم و هشتم

مبحث نیرو، نور  و صدا

درس ۶  – نیرو

۱- وقتی جسمی را می کشیم یا هل می دهیم به آن …….. وارد می کنیم.

الف )  وزن      ب) حجم       ج) نیرو         د) کشش

۲- در هر یک از تصاویر زیر بنویسید که آیا جسم کشیده می شود یا هل داده می شود؟

۳- جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.

زمین به همه اجسام ……… وارد می کند.

هنگام سرسره  بازی نیروی …………… به ما کمک می کند.

 

4- کشش زمین را تعریف کنید و آن را با مثالی توضیح دهید.

۵- یک آدم ایستاده را نقاشی کنید و جهت نیروی کشش زمین را نشان دهید.

۶- زمین اجسام سنگین تر را با نیروی بیشتری به سمت خود می کشد یا اجسام سبک تر را؟

 

درس ۷ – نور

۱- چشمه نور چیست؟

۲- دو چشمه نور نام ببرید.

۳- کدامیک از اجسام زیر چشمه نور هستند؟

خورشید       ماه        چشم انسان     شمع     چراغ راهنمایی

۴- با کدامیک از اجسام زیر می توان سایه درست کرد؟ چرا؟

شیشه         کتاب       دست انسان

۵- چه طور می توان سایه یک جسم را بزرگ تر و کوچک تر کرد؟

 

درس ۸ -  صدا

۱- آیا همه صدا ها مفید هستند؟

۲- ازصدا چه استفاده هایی می شود؟

۳- دو روش برای تولید صدا توسط اجسام را بنویسید و شکل آن را بکشید.

۴- یک حیوان نام ببرید که صدایش کلفت باشد و یک حیوان نام ببرید که صدایشان نازک باشد.

۵- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

در اثر لرزش چیزها، ……. تولید می شود.

صدای بچه ها، ………… و صدای بزرگ تر ها …………. است.

+ نوشته شده توسط میرعلایی-سلیمانی در شنبه دوم اردیبهشت 1391 و ساعت 1:40 |

 نوشته:زهرا میرعلایی کلاس دوم

نمونه سوال درس علوم کلاس دوم دبستان درس های  ششم، هفتم و هشتم

مبحث نیرو، نور  و صدا

درس ۶  – نیرو

۱- وقتی جسمی را می کشیم یا هل می دهیم به آن …….. وارد می کنیم.

الف )  وزن      ب) حجم       ج) نیرو         د) کشش

۲- در هر یک از تصاویر زیر بنویسید که آیا جسم کشیده می شود یا هل داده می شود؟

۳- جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.

زمین به همه اجسام ……… وارد می کند.

هنگام سرسره  بازی نیروی …………… به ما کمک می کند.

 

4- کشش زمین را تعریف کنید و آن را با مثالی توضیح دهید.

۵- یک آدم ایستاده را نقاشی کنید و جهت نیروی کشش زمین را نشان دهید.

۶- زمین اجسام سنگین تر را با نیروی بیشتری به سمت خود می کشد یا اجسام سبک تر را؟

 

درس ۷ – نور

۱- چشمه نور چیست؟

۲- دو چشمه نور نام ببرید.

۳- کدامیک از اجسام زیر چشمه نور هستند؟

خورشید       ماه        چشم انسان     شمع     چراغ راهنمایی

۴- با کدامیک از اجسام زیر می توان سایه درست کرد؟ چرا؟

شیشه         کتاب       دست انسان

۵- چه طور می توان سایه یک جسم را بزرگ تر و کوچک تر کرد؟

 

درس ۸ -  صدا

۱- آیا همه صدا ها مفید هستند؟

۲- ازصدا چه استفاده هایی می شود؟

۳- دو روش برای تولید صدا توسط اجسام را بنویسید و شکل آن را بکشید.

۴- یک حیوان نام ببرید که صدایش کلفت باشد و یک حیوان نام ببرید که صدایشان نازک باشد.

۵- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

در اثر لرزش چیزها، ……. تولید می شود.

صدای بچه ها، ………… و صدای بزرگ تر ها …………. است.

+ نوشته شده توسط میرعلایی-سلیمانی در شنبه دوم اردیبهشت 1391 و ساعت 1:36 |

نمونه سوال درس علوم کلاس دوم دبستان      نو شته: زهرا میرعلایی

درس های سوم ، چهارم ، پنجم

مبحث پوشش بدن جانوران  و ماده چیست؟

درس ۳  – پوشش بدن جانوران

۱- پوشش بدن جانوران چه فایده هایی برای آن ها دارد.

۲- جلوی نام هر جانور، نوع پوشش بدنش را بنویسید:

پلنگ :

ماهی:

لاک پشت:

طوطی :

کبوتر:

خرگوش:

۳- زیر اسم جانورانی که پوشش سخت و محکم دارند، خط بکشید:

خرچنگ  -  مار  – ببر – خرس – حلزون – مورچه – خرچنگ

۴- در عکس زیر، از چه پوشش هایی استفاده شده است؟ چرا از این پوشش ها استفاده شده است؟

 

درس ۴ و ۵ – ماده چیست؟

۱- جامد را تعریف کنید و سه ماده جامد را نام ببرید.

۲- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

به هر چیزی که از خود شکل داشته باشد، …………. می گویند.

گازها از خود شکلی ندارند و در همه جا…….. می شوند.

به چیزی که از خود شکلی ندارد و به شکل ظرف در می آید، ………. می گویند.

۳- یک گاز را نام ببرید.

۴- داخل بادکنکی که باد شده است، چه ماده ای وجود دارد؟

۵-  آیا آب همیشه به شکل مایع است؟ توضیح دهید.

۶- کدامیک از مواد زیر  مایع  هستند؟

یخ      هوا      شربت        برنج      روغن     سنگ

۷-  به جایی که یک ماده می گیرد، چه می گوییم؟

۸- در شکل زیر، کدامیک حجم بیشتری دارد؟

۹- روشی را بگویید که با آن بفهمیم کدام ظرف، حجم بیشتری دارد.

 ۱۰- از آزمایش انداختن سنگ در ظرف آب، چه چیزی را می فهمیم؟

 ۱۱- با استفاده از ترازو، چه چیزی را اندازه می گیریم؟

الف ) حجم     ب ) طول       ج ) جرم    د) وزن

۱۲- آیا هر چیزی که جرم بیشتری دارد، حجم بیشتری هم دارد؟ توضیح دهید.

+ نوشته شده توسط میرعلایی-سلیمانی در شنبه دوم اردیبهشت 1391 و ساعت 1:28 |

نمونه سوال درس علوم کلاس دوم دبستان

درس اول و دوم

درس ۱  – گل ، میوه و دانه

۱- دور اسم میوه هایی که فقط یک دانه دارند، خط بکشید:

هندوانه  -  سیب – هلو  –   زردآلو  -  پرتقال

۲- کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کرده و در جاب خالی بنویسید.

داخل میوه، ……………………   قرار دارد. ( برگ ، ساقه ، دانه ، ریشه )

دانه لوبیا  ………  لپه ای است ( یک ، دو )

۳-   دور اسم دانه های خوراکی، خط بکش

فندق     دانه هلو     دانه گیلا

۴- در عکس زیر، مراحل رشد را به ترتیب شماره گذاری کنید.

۵-  رشد یک دانه لوبیا داخل خاک را نقاشی کنید:

 

 

درس ۲ – محل زندگی جانوران و گیاهان

۱- چرا در جنگل ها جانوران زیادی زندگی می کنند؟

۲- کدامیک از جانوران زیر در آب زندگی می کنند؟

گوزن     مارماهی       میمون     نهنگ

۳- دو جانور را نام ببر که هم در آب و هم در خشکی زندگی می کنند

۴- نام دو جانور را که در بیابان زندگی می کنند، بنویسید.

۵- به چه علت در بیابان جانوران کمتری زنگی می کنند؟

۶-  کدام یک از جانوران زیر اهلی هستند؟ زیر اسم آن ها خط بکشید.

خرس     بز       گرگ     گوسفند       گاو    کرگدن     سوسک

۷- دو گیاه را که در محل زندگی شما وجود دارد، نام ببرید.

۸- محل زندگی جانوران و گیاهان شکل زیر را، بنویسید.

+ نوشته شده توسط میرعلایی-سلیمانی در شنبه دوم اردیبهشت 1391 و ساعت 1:17 |

عکسهایی از کتاب دوم دبستان  

 


+ نوشته شده توسط میرعلایی-سلیمانی در پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391 و ساعت 2:5 |

نمونه سوال دوم ابتدایی (درس بنویسیم)

نويسنده:زهرا ميرعلايي پايه ي دوم دبستان معين امين

تارخ:۳۱/۱/۱۳۹۱

 


 نمونه سوال دوم ابتدایی

 

برای تقویت درسی بچه های کلاس دوم ابتدایی، نمونه سوالات درس بنویسیم دوم ابتدایی را در ادامه مطلب ببینید:

۱- با هر یک از کلمات زیر یک جمله بسازید:

رنگین کمان:

زندگی:

کمتر:

مواظبت:

خندیدم:

۲- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

به آدمی که ادب دارد  …….. می گویند.

……. محل زندگی ماهی و ……..  محل زندگی روباه است.

دانش آموزان به کلاس ………… .

آموزگار به بچه ها ………. داد.

۳- جمله های زیر را مرتب کن.

وقتی – افتاده بود – شیرین- خندیدم – دندان – به – او-من

برگشت – از – پدرم – مسافرت

۴- دور کلمه ای که با دیگرکلمات فرق دارد ، خط بکشید.

ماهی – خرس – روباه – مورچه

مرغ – خروس – تخم مرغ – مرغابی – مرغ داری

ماست – خیار – کوچک – نان

کوچک – بلند – بزرگ – دندان

۵- هر یک از کلمه های ردیف اول را به کلمه مخالفش در ردیف دوم وصل کن.

دختر – شب – کثیف – زیبا – زرنگ -  توانست

نتوانست – روز – زشت – تمیز – پسر – تنبل

۶- مخالف کلمه های زیر را بنویس

بلند :

بزرگ:

زیاد:

آمد :

سرما:

خوشحال:

۷- کلمه زیر را در جمله زیر به کار ببرید و یک بار دیگر جمله را بنویسید:

حسن با پدرش به بازار رفت .  (دیروز)

۸- به کلمات زیر” بی” ،” با”  و یا” نا”  اضافه کن و کلمات جدید را بنویسید. جلوی کلمات جدید، معنی آن ها را بنویسید.

بینا

ادب

کار

+ نوشته شده توسط میرعلایی-سلیمانی در پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391 و ساعت 1:32 |
تا ريخ
 
۱- فرشته دیروز ۴ سکه  ده ریالی  و امروز ۵ سکه ده ریالی در قلکش انداخت. او در این دو روز چند ریال پس انداز کرده است؟

 

2-  اردکی  ۲۸  تا جوجه دارد. اگر  ۹  تای آنها  غذا خورده باشند، چند تا از جوجه ها غذا نخورده اند؟

 

  -3 دو خط راست بکشید که یک دیگر را در یک نقطه قطع کنند.

آیا می توانید دو خط راست بکشید که هم دیگر را در  دو نقطه قطع کنند؟

 

 

4-  هر دو عدد زیر را یک بار با هم جمع و یک بار از هم کم کنید:

۱۸۳  و  ۲۳۷                  ۸۲۱  و ۹۰

 

 

5-  یک عدد زوج قبل از عدد ۳۸   و یک عدد زوج بعد از آن را بنویسید.


+ نوشته شده توسط میرعلایی-سلیمانی در شنبه بیستم اسفند 1390 و ساعت 4:1 |
نمونه سوالات علوم بسمه تعالي     سوالات علوم       گل،ميوه ودانه

 

 

1- مهم ترين كار گل چيست ؟ گل تبديل به ميوه مي شود.

 

2- آيا همه ي ميوه ها يك دانه دارند؟ نه خير بعضي يك دانه و بعضي ها چند دانه دارند.

 

3- چند ميوه نام ببريد كه يك دانه داشته باشد؟هلو،گيلاس، آلبالو،زرد آلو، آلوچه

 

4- چند ميوه نام ببريد كه چند دانه داشته باشد؟ سيب،پرتغال،هندوانه،خربزه،خيار،انار

 

5- چند دانه ي يك قسمتي نام ببريد؟ برنج ،گندم ،جو

 

6- چند دانه ي دو قسمتي نام ببريد؟ لوبيا،عدس ، نخود ، بادام

 

7- يك دانه  از چه قسمت هايي تشكيل شده است؟ به ترتيب نام ببريد ؟

 

1- پوست       2- غذاي دانه    3- گياهك

 

8- دانه ها از چه جهت هايي با هم فرق دارند؟

 

1- ازنظرشكل  2-  از نظر اندازه  3- از نظر رنگ 4- از نظر يك قسمتي و دوقسمتي

 

9- دانه ها از چه جهت هايي با هم شباهت دارند ؟

 

1- همه ي دانه ها پوست دارند2- همه ي دانه ها غذاي دانه دارند3- همه ي دانه ها گياهك دارند.

 

10 - مهم ترين كار گل چيست؟ تشكيل برگ        تشكيل ميوه        تشكيل ساقه  

 

11- دانه ها درون چه چيزي قرار دارند ؟ برگ            گل           ميوه *

 

12- كدام يك از دانه هاي زير تك دانه اي مي با شد؟ هلو *      سيب         گلابي            

 

13- كدام يك از دانه هاي زير دو قسمتي است؟ لوبيا         برنج          گندم         

 

14- كدام يك از دانه هاي زير يك قسمتي است؟ لوبيا          برنج         نخود                 

15- گل ...........را به وجود مي آورد؟    جواب ( ميوه )

 

16- دانه درون .............قرار دارد؟ جواب ( ميوه )

 

17- اگر دانه اي را بكاريم از آن ................ مي رويد ؟ جواب ( گياه )

 

18- دانه ها را بر اساس .......و...........و.........ميتوان طبقه بندي كرد؟

(شكل و اندازه و رنگ )

لينك اين صفحه
Copyright By deltau - This Template Designed By HOTWEBS

+ نوشته شده توسط میرعلایی-سلیمانی در شنبه بیستم اسفند 1390 و ساعت 3:39 |
+ نوشته شده توسط میرعلایی-سلیمانی در شنبه بیستم اسفند 1390 و ساعت 2:32 |